Mỗi hoa của một loại cây trồng đều phụ thuộc vào phân bón.

1

Sự kết hợp giữa phân hữu cơ và vô cơ là một biện pháp quan trọng để cải thiện độ phì nhiêu của đất, kết hợp sử dụng đất và dinh dưỡng, nâng cao sản lượng và thu nhập.

Kết quả cho thấy việc kết hợp bón phân hóa học với rơm rạ trở lại đồng ruộng, bón phân hóa học và phân chuồng hoai mục, phân hóa học và phân gia cầm, hoặc một loại phân hữu cơ-vô cơ đặc biệt mới có tác dụng nhất định đến độ phì nhiêu của đất.

Đồng thời làm cho cây trồng đạt sản lượng cao, lợi nhuận cao và chất lượng cao.

11

"Phân bón hóa học không độc và không có hại." miễn là nó được sử dụng đúng cách, nó sẽ không có hại,Chỉ khi nó được sử dụng quá nhiều và gây nguy hiểm cho môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.

Phân bón hóa học không thể thiếu đối với sản xuất nông nghiệp.

Chỉ cần bón phân khoa học, sử dụng tốt những thứ tốt, cho sản xuất nông nghiệp, cho khẩu phần ăn của người dân là tốt.

111

Trong nền văn minh nông nghiệp hàng nghìn năm của Trung Quốc, vai trò của phân hữu cơ rất quan trọng.

Phân hữu cơ có dinh dưỡng toàn diện.

Tất cả các loại nguyên tố đều có thể bón phân cho đất, có thể mang lại nhiều cacbon hơn và làm cho đất trở nên màu mỡ hơn.

Chúng ta nên khuyến khích người dân sử dụng phân hữu cơ và kết hợp bón phân hữu cơ và vô cơ, nhất là đối với các loại cây màu.


Thời gian đăng: 05-06-2021